Al Dhafra Air Base, Abu Dhabi, United Arab Emirates (N, OMAM)