Anahim Lake Airport, Anahim Lake, Canada (YAA, CAJ4)