Apataki Airport, Apataki, French Polynesia (APK, NTGD)