Khmelnytskyi Airport, Khmeinitskiy, Ukraine (HMJ, UKLH)