Kokshetau Airport, Kokshetau, Kazakhstan (KOV, UACK)