Round Lake (Weagamow Lake) Airport, Round Lake, Canada (ZRJ, CZRJ)