Sachigo Lake Airport, Sachigo Lake, Canada (ZPB, CZPB)