Spangdahlem Air Base, Spangdahlem, Germany (SPM, ETAD)